Kontakt

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije


www.zasrce.si
e-naslov: drustvo.zasrce@siol.net

Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije


www.zdruzenjeCVB.com
e-naslov: info@zdruzenjecvb.com